Gebruiksinstructie

Wat is ERC?

ERC is een methode die kan worden gebruikt om het risico te classificeren van elektrische gebreken. Dit is nodig om de vervolgactie te kunnen bepalen. Bijvoorbeeld, moet er nu gehandeld worden of kan het wachten.

De methode bestaat uit een gratis toegankelijk basisdeel en een uitbreiding waar je een licentie voor moet hebben. Dit deel heet ERC-Premium en daar lees je verderop meer over.

Het gratis basisdeel bevat een database met foto’s die je helpen om het risico van het gebrek te classificeren. Daar worden drie klassen voor gebruikt, gecodeerd met C1 (onaanvaardbaar risico), C2 (onaanvaardbaar risico na voorzienbare gebeurtenis) of C3 (verbetering mogelijk). 

De database wordt gevuld met foto’s die door gebruikers van ERC worden aangeleverd. Een team van specialisten binnen Elektroraad voorziet die foto’s van een verdedigbare risicoklasse en onderbouwing.

Wat is het doel van ERC?

ERC is ontwikkeld omdat uit onderzoek is gebleken dat het voor technici lastig is om gebreken eenduidig in te delen in risicoklassen (het volledige onderzoek kun je hier vinden: elektroraad.nl/observatierapport). Het doel van ERC is dan ook om tot een eenduidige indeling van gebreken in risicoklassen te komen.

ERC voorziet niet in een methode om gebreken te ontdekken. Die kennis en kunde moet van de gebruikers van ERC komen. 

Hoe werkt ERC? 

Op de homepage vind je een zoekbalk. Daar vul je een zoekterm in dat te maken heeft met het gevonden gebrek. Die zoekterm mag heel algemeen zijn (bijvoorbeeld ‘kabel’). Vervolgens verschijnen er foto’s die eerder zijn ingezonden. Door te klikken op de foto die het meest in de buurt komt van het door jou gevonden gebrek, toont het programma de meest waarschijnlijke risicoklasse wat bij dit gebrek hoort.

Wat is ERC-premium?

ERC-premium is een uitgebreidere versie van ERC dan het basisdeel. Zo bevat ERC-premium per gebrek een volledige onderbouwing van de eisen die NEN 1010:2015 aan het installatiedeel stelt. Je leest er welk doel van NEN 1010:2015 stelt en aan welk middel het ontbreekt. De volledige onderbouwing is te kopiëren en te plakken om een schriftelijke melding te maken (bijvoorbeeld in een inspectierapport).  

Ook kun je in ERC-Premium lezen waarom er gekozen is voor welke risicoklasse (C1, C2 of C3). Zo kan een gebrek levens- of brandgevaarlijk zijn. Daarnaast is er bij alle C2-gebreken de voorzienbare gebeurtenis beschreven zoals werkzaamheden of het verstrijken van tijd.

Tot slot vind je in ERC-premium de acties die er nodig zijn om te voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeluk in de tijd tussen het ontdekken van het gebrek, en het herstel door de opdrachtgever. Zo kan het nodig zijn om direct af te schakelen of het gebrek te herstellen.

Een voorbeeld van zo'n uitgebreide omschrijving vind je hier: www.erc.nu/voorbeeld

Door gebruik te maken van de teksten uit ERC-premium bevorder je de geloofwaardigheid van je rapport en je de rechtspositie van je bedrijf. Alle beschrijvingen worden up-to-date gehouden door een commissie van experts van Elektroraad. 

Voor het premium-deel heb je je een gebruikerslicentie nodig om in te loggen. Hoe je zo'n licentie krijgt en wat de kosten daarvan zijn lees je hier: ERC-Premium/licentie

Classificatie van gebreken:

C1: Onaanvaardbaar risico is reeds nu aanwezig

Deze code wordt gebruikt om aan te geven dat er een onaanvaardbaar risico aanwezig is. Er is hier sprake van levens- of brandgevaarlijke situatie of er is een te hoog risico op schade. De opdrachtgever van de inspectie én de gebruiker van de installatie moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht dat het gebrek direct hersteld moet worden of dat tijdelijke maatregelen (handelend optreden) noodzakelijk zijn om het risico effectief weg te nemen totdat het gebrek permanent hersteld is (zie Meldingsformulier Onaanvaardbaar Risico). 

Het handelend optreden zal doorgaans afbreuk doen aan de functievervulling van de elektrische installatie. Is deze afbreuk onaanvaardbaar voor de gebruiker van de installatie, dan moet het gebrek direct hersteld worden.

C2: Onaanvaardbaar risico is na voorzienbare gebeurtenis aanwezig

Deze code wordt gebruikt om aan te geven dat een gebrek geen onaanvaardbaar risico oplevert ten tijde van de inspectie, maar voor onaanvaardbaar risico zorgt na het optreden van een voorzienbare gebeurtenis. Een voorzienbare gebeurtenis kan zijn:
1. een voorspelbaar gebruik van de installatie, bijvoorbeeld het plegen van onderhoud;
2. het verstrijken van tijd, waardoor bijvoorbeeld de kans op schade groter of de schade zelf erger wordt.

Een gebrek geclassificeerd met C2 moet gemeld worden in het rapport. Meld daarbij dat dringend herstel noodzakelijk is. Meld ook de voorzienbare gebeurtenis die zal leiden tot het onaanvaardbare risico en beschrijf de verwezenlijking ervan.

C3: Verbetering aanbevolen

Deze code wordt gebruikt om aan te geven dat een geobserveerd gebrek weliswaar geen potentieel onaanvaardbaar risico oplevert, maar dat verbetering leidt tot een substantiële verhoging van de veiligheid van de installatie of een verbetering van bijvoorbeeld de bruikbaarheid.
De opdrachtgever van de inspectie moet via het inspectierapport op de hoogte worden gebracht.

Aansprakelijkheid van Elektroraad

Elektroraad beheert zorgvuldig de door haar gemaakt en door haar ontvangen bestanden, commentaren, classificatie en dergelijke. Als gebruiker dien je zelf de gegevens, informatie, afbeeldingen en dergelijke van deze website te beoordelen op relevantie, correctheid en toepasbaarheid in jouw relevante situatie. Je draagt dan ook zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juiste toepassing. De website is bedoeld voor toepassing door personen die een relevante opleiding en een gedegen ervaring hebben in de elektrotechniek. Raadpleeg altijd een deskundige als de situatie daarom vraagt.

De website kan uitsluitend zinvol toegepast worden als de gebruiker er zelf van overtuigd is dat er sprake is van een gebrek aan de beschermingsmaatregelen van een elektrische installatie. Pas daarna kan ERC worden toegepast. En ook dan wordt de gebruiker geacht voldoende deskundig te zijn om te kunnen beoordelen of de risicoklasse die door ERC wordt voorgesteld, de juiste is.

Versiebeheer

Vanaf 19-09-2022 staat versie 2.0 online. Met de komst van deze versie komen de vorige te vervallen.
Vanaf 24-08-2019 stond versie 1.8 online.
Vanaf 28-05-2019 stond versie 1.7 online.
Vanaf 16-05-2019 stond versie 1.6 online.
Vanaf 07-02-2019 stond versie 1.5 online.
Vanaf 08-11-2018 stond versie 1.4 online.
Vanaf 19-10-2018 stond versie 1.3 online.
Vanaf 02-10-2018 stond versie 1.2 online.
Vanaf 22-01-2018 stond versie 1.1 online.
Vanaf 28-11-2017 stond versie 1.0 online.